Woonservice

Aansluiten bij wat er echt leeft

Betere gesprekken met huurders kunnen voeren - ook als die spanningen en emoties meebrengen
“Onze medewerkers zijn getriggerd om anders een gesprek in te gaan en hebben de tools om het echt anders aan te pakken”
Janneke Huizeling
-
P&O Adviseur
Groeiambitie

‘Hoe kunnen onze medewerkers in staat raken een goed gesprek met huurders te voeren, ook als bewoners spanningen en emoties meebrengen in het gesprek?’

Woonservice wilde door het voeren van betere gesprekken met huurders graag achterhalen wat er écht speelt bij bewoners en in de wijk. Dit soort gesprekken voeren kan echter uitdagend zijn. Want wat als een bewoner zich niet aan de regels houdt of je niet lijkt te begrijpen?

No items found.

Onze oplossing

We ontwikkelden een opleidingsprogramma wat als doel had: maximaal leren aansluiten op je gesprekspartner.

Hierin lag de focus op oefenen en experimenteren, ervaring opdoen op de werkvloer en reflecteren op praktijkervaringen. Dit leverde direct toepasbare handvatten en de nodige succeservaringen op.

Qua thema’s richtten we ons op onder andere:

  • Welke structuur en vraagtechnieken horen er bij een goed gesprek?
  • Hoe ga je om met weerstand en spanningen?
  • Hoe voeren we niet alleen goede gesprekken met bewoners, maar ook intern?
“Ik ben heel tevreden met het maatwerk dat is geleverd. Een doordachte opzet op maat, met mooie resultaten. Ik hoor positieve ervaringen van mijn collega’s over wat ze geleerd hebben en hoe ze het kunnen toepassen.”
Janneke Huizeling
-
P&O Adviseur

Jouw eigen vraag oplossen?

Onze groei-experts denken graag met je mee, in hoe wij jouw mensen het beste kunnen laten groeien én hoe we je daarmee kunnen helpen de doelen van jouw organisatie te behalen.