Kinderopvang Koos

Binnen een fijnere werksfeer werken volgens een nieuw pedagogisch beleid

Een psychologisch veilige werksfeer creëren, waarin iedere medewerker kan werken volgens het nieuwe pedagogische beleid
“Er zijn grote stappen gezet betreft het durven uitspreken binnen onze teams. Daarnaast zijn er duidelijke en concrete afspraken gemaakt, het team is hiermee versterkt. Er is sprake van meer onderlinge verbinding, openheid, veiligheid en werkplezier.”
Joyce Huis in ’t Veld-Hiethaar
-
Locatiemanager Koos
Groeiambitie

‘Hoe zorgen we ervoor dat meerdere vestigingen volgens één nieuw pedagogisch beleid gaan werken en dat we tegelijkertijd prettig blijven samenwerken?’

Kinderopvang Koos had een nieuw pedagogisch beleid en wilde dit naar de werkvloer brengen. Zij vroegen zich af hoe ze dit het beste konden aanpakken. Daarnaast wilden ze graag een psychologisch veilige werksfeer creëren, waarin een ieder feedback durft te geven en te ontvangen en collega’s optimaal met elkaar konden samenwerken.

No items found.

Onze oplossing

We voegden de doelen van de organisatie én de leerbehoeftes van de medewerkers samen in één opleidingsprogramma. Dit programma bestond uit een uitgekiende mix van trainingen, oefenlabs, intervisie en individuele feedback.

Tijdens het opleidingsprogramma bekeken we het nieuwe beleid, samen met de locatiemanagers en het overige management. En namen we onder de loep waar de weerstand lag, hoe je mensen op een goede manier kunt aanspreken op dit beleid, hoe je collega’s het beste kunt stimuleren en trainen, etc. Daarnaast hielpen we om locatiemanagers te faciliteren in hun nieuwe rol en diepten we praktijkvragen uit met medewerkers.

Aansluitend op het implementeren van het nieuwe pedagogische beleid hebben we Kinderopvang Koos ook geholpen bij het creëren van een psychologisch veilige werkcultuur, waarbij locatiemanagers en pedagogisch medewerkers elkaar op een fijne manier feedback kunnen geven en feedback kunnen ontvangen.

Binnen dit jaarprogramma hebben we verschillende stappen doorlopen:

  • Wat ligt ten grondslag aan psychologische veiligheid?
  • Wat wil er onderling uitgesproken worden?
  • Welke aanpak was er binnen elk afzonderlijk team nodig?
  • Welke afspraken willen we maken?

Hierbij hebben we als onderdeel van dit programma mediation sessies begeleid, individuele coachingstrajecten verzorgd en team building-sessies gegeven, wat er voor heeft gezorgd dat de werkcultuur fijner aanvoelde.

“We spreken nu allemaal dezelfde taal, hebben de neuzen dezelfde kant op en werken prettig samen”
"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."
Otto van Dijck
-
Clustermanager Koos
Benjamin Franklin

Jouw eigen vraag oplossen?

Onze groei-experts denken graag met je mee, in hoe wij jouw mensen het beste kunnen laten groeien én hoe we je daarmee kunnen helpen de doelen van jouw organisatie te behalen.