Werken in teams

In het interactie intranet krijgen teams een eigen omgeving. Alle gesprekken, documenten, teksten en afbeeldingen hierin zijn afgeschermd en alleen zichtbaar voor het team. Stel jouw eigen team samen en deel notulen van vergaderingen en belangrijke documenten met elkaar. In de eigen groep kunnen gesprekken en discussies gevoerd worden, zonder dat de hele organisatie dat ziet. Elke groep heeft een eigen feed en eigen pagina's met de mogelijkheid om documenten te delen. Via notificaties worden de teamleden op de hoogte gehouden.

De mogelijkheden

Webmaster niet nodig

Aan een groep kunnen één of meerdere beheerders worden toegekend. Zij mogen bepalen welke gebruikers mogen deelnemen aan de groep, de webmaster heeft hier geen om kijken naar. Mocht een beheerder uit dienst gaan, dan is het eenvoudig om een andere beheerder toe te kennen aan de groep. Een medewerker kan dit allemaal zelf regelen. 

0229272700